Upphandling

Här kan du som är konsult, entreprenör eller leverantör ta del av våra pågående upphandlingar.

Vid all upphandling följer vi de regler och rutiner som gäller för Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Pågående upphandlingar: 

Kv Vitsippan 7; totalentreprenad fönsterbyte
Se mer: https://opic.com/id/afbuentbqa

Älgen 4 (Hjortakroksvägen 1 A-J); totalentreprenad fönsterbyte
Se mer: https://opic.com/id/afphmjtsid

FRÅGOR OM UPPHANDLINGAR?

Kontakta byggnadsingenjör Christopher Olsson

christopher.olsson@solvesborgshem.se
070 835 53 74

RELATERAT

Lagen om offentlig upphandling

Läs mer om