Tillgänglighetsanpassning

Sölvesborgshem är tillgänglighetsanpassad enligt lag. Det innebär att Sölvesborgshem följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Har du några synpunkter kring vår hemsida och tillgänglighet, vänligen kontakta oss.

Mer om tillgänglighetsanpassning

Sedan december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare inklusive personer med funktionsnedsättning rörande digitala tjänster, webbplatser och appar för offentliga verksamheter.

Utifrån internationell standard WCAG 2.1 säkerställer man att webbplatsinnehållets kvalitet, struktur, kod och navigering är kontrollerad utifrån vissa riktlinjer. Genom att följa ”Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG) bidrar man till att webbplatsen och dess innehåll blir tillgängligt för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta ökar möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.

Berörda parter

– Myndigheter
– Landsting
– Kommuner
– Aktörer inom offentligrättsliga organ som anses vara en upphandlande myndighet
– Privata aktörer som utför tjänster med eller mot offentlig finansiering
– Privata aktörer inom skola, hälso- och sjukvård och omsorg

Webbdirektiv WCAG 2.1

Riktlinjerna utgörs utifrån fyra olika principer enligt:

Möjligt att uppfatta
– Innehåll får inte bara innehålla färg för navigering
– Tillräcklig kontrast på innehåll
– Möjighet att kunna zoom och förstora i samtliga enheter
– Kunna spela, pausa, navigera ljud och rörlig media
– Ingen text i bild. Allt innehåll ska gå att markera och läsas av en skärmläsare
– Bilder ska ha tillhörande bildtext eller alt text
– Rörlig media ska textas med undantag för direktsändningar
– Rörlig media ska syntolkas

Hanterbar
– Tangentbordsnavigering
– Fokus på vart man befinner sig vid navigering av tangentbord
– Tillräckligt med tid för bildspel eller annan media med rörelse så användaren hinner uppfatta och ta till sig information

Begriplig
– All interaktion ska vara tydlig och förutsägbar
– Tydliga och klickbara fältetiketter på t.ex formulär
– Tydliga valideringsmedelande, notiser och ledtexter vid interaktion

Robust
– Korrekt validerad HTML kod
– Responsivanpassad

För fullständiga riktlinjer besök:
www.webbriktlinjer.se/riktlinjer

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg