Flytta ut

UPPSÄGNINGSTIDEN ÄR TRE MÅNADER

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden normalt tre månader (vid dödsfall en månad) och räknas alltid från den sista dagen i innevarande månad, så tänk på att säga upp ditt avtal minst tre månader innan du vill flytta ut.

Exempel: Om du säger upp lägenheten den 18 juni upphör ditt hyresavtal att gälla den 30 september. Säger du upp lägenheten den 2 oktober upphör avtalet att gälla den 31 januari.

Du som har BankID kan säga upp din lägenhet enkelt och smidigt på Mina sidor. Du som inte har det ska lämna in en skriftlig uppsägning. Skriv under ditt nuvarande hyresavtal på baksidan och skicka in det till oss. Hittar du inte ditt avtal, kontakta kundtjänst.

Om du förutom lägenheten också hyr garage eller parkeringsplats så upphör dess avtal att gälla när du säger upp din lägenhet.

TVÅ BESIKTNINGAR SKA GÖRAS

I anslutning till flytten görs två besiktningar: en för- och en slutbesiktning.

Förbesiktning: Görs cirka en vecka efter din uppsägning och tid bokas av kundtjänst eller enligt ditt önskemål. Förbesiktningen görs för att vi ska få en uppfattning om det finns eventuella skador eller onormalt slitage som uppstått under tiden du bott i lägenheten. Finns det skador får du information om vad det preliminärt kostar att återställa lägenheten. Du kan därefter välja att själv, på ett fackmannamässigt sätt, åtgärda skadorna alternativt överlåta arbetet till oss och betala för återställningen.

Slutbesiktning: Tid för slutbesiktning bokar du själv genom att kontakta kundtjänst. Slutbesiktningen görs senast kl 11 första vardagen efter det att ditt hyresavtal har upphört. Observera att lägenheten ska vara helt tom och städad när slutbesiktningen görs.

Om lägenheten inte är ordentligt städad eller att det finns skador som inte är åtgärdade vid slutbesiktningen kan du bli skyldig att betala eventuella kostnader för återställning.

VISA LÄGENHETEN FÖR NÄSTA HYRESGÄST

Du är skyldig att visa lägenheten för den/de sökande som erbjudits din lägenhet. Efter att du sagt upp din lägenhet kontaktar vi dig för att boka en tid för visning. Visningen hanteras helt av vår kundtjänst.

ADRESSÄNDRING

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

FLYTT AV EL, TELEFON OCH INTERNET

Tänk på att säga upp eller flytta eventuella el, telefon- och internetabonnemang i god tid innan du flyttar ut. Vänd dig till dina leverantörer av respektive tjänst så hjälper de dig.

Tänk på att du måste skicka tillbaka din tv-box till Telia när du flyttar ut.

FLYTTSTÄDNING OCH ÅTERSTÄLLNING

Den som flyttar in i din lägenhet efter dig har har rätt att flytta in i en fräsch lägenhet. Därför är det viktigt att du städar ordentligt innan du flyttar ut. Glöm inte att du också ska städa förråd och eventuellt garage. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om det är dåligt städat.

Läs gärna våra städtips.

Om du enligt överenskommelse överlämnar ej standardutrustning/ombyggnad till inflyttande hyresgäst finns en blankett att ladda ner och fylla i här.

UTFLYTTNING OCH ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

När du flyttar ut ska lägenheten vara helt tom och städad. I samband med utflyttning ska du också återlämna samtliga nycklar. Det gäller inte bara lägenhetsnycklar utan även nycklar och taggar till tvättstuga och förråd etc.

Enligt hyreslagen ska du lämna lägenheten senast kl 12 första vardagen efter det att ditt hyresavtal har upphört.

Exempel 1: Ditt hyresavtal upphör att gälla fredagen den 30 september 2016. Eftersom den 1 och den 2 oktober infaller på en helg behöver du inte lämna lägenheten förrän senast klockan 12 måndagen den 3 oktober.

Exempel 2: Ditt hyresavtal upphör att gälla torsdagen den 31 mars 2016. Eftersom fredagen den 1 april är en vardag ska lägenheten lämnas senast kl 12 den dagen.

HEJ DÅ!

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och med Sölvesborgshem som hyresvärd.

Lycka till i din nya bostad!

Läs mer om

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg