Uthyrningspolicy

För att bli aktuell för en bostad hos Sölvesborgshem måste du bli godkänd enligt den uthyrningspolicy som beslutats av vår styrelse.

Ålder

För att kunna registrera dig och börja samla poäng i vår bostadskö måste du ha fyllt 16 år.

För att kunna göra intresseanmälan måste du ha fyllt 18 år. Om det finns ett mycket stort behov av bostad och du som sökande inte är myndig, kan din vårdnadshavare stå på hyresavtalet.

Ekonomi

Du som söker måste ha en ekonomisk situation som gör att du klarar av att betala hyran för den aktuella bostaden.

Månadshyran andel av den sökandes disponibla inkomst ska uppgå till högst en tredjedel. Undantag kan göras om Sölvesborgshem bedömer förutsättningarna för det som rimliga.

Alla eventuella hyresskulder ska vara betalda. Alternativt ska du kunna uppvisa att en avbetalningsplan efter tidigare hyresskulder följs.

Förtur kan ges om

Du flyttar till Sölvesborgs kommun på grund av högskolestudier på heltid. Om du flyttar till Sölvesborgs kommun på grund av arbete eller etablering av företag och pendlingstid från nuvarande bostadsort överstiger 45 minuter. Du har dokumenterat sociala och medicinska behov och är bosatt inom Sölvesborgs kommun. Samband mellan skälen och förturen ska vara starkt.

Sölvesborgs kommun kan begära förtur för nyanlända invandrare.

Övriga faktorer som vi beaktar

Eventuella tidigare erfarenheter av dig som sökande väger tungt.

Hur länge du stått i vår bostadskö och aktivt sökt bostad hos Sölvesborgshem.

Om du redan är hyresgäst hos oss och har fått påtagligt försämrade ekonomiska förutsättningar efter hyresavtalet ingående eller ändrade boendebehov (med detta avses inte relationsseparation).

Tilldelningen av lägenheter i trapphus, fastigheter och områden ska ske enligt de värden som präglar ett socialt hållbart samhälle.

Uthyrningsprinciper för Sölvesborgshem AB

Läs mer om

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg