Trygghetsboende

Trygghetsboende

Våra trygghetsbostäder finns i centrala Sölvesborg och är bostäder med ökad tillgänglighet samt tillgång till kommunens mötesplats och matservering. Beståndet består av totalt 32 lägenheter (fördelade på 7 st. 1:or, 20 st. 2:or samt 5 st. 3:or) som ligger utspridda på området som kallas Duvan (Sankt Ibbsgatan 1-15).

För att ställa dig i kö till trygghetsboende ska du ha fyllt 65 år och för att bli erbjuden en lägenhet krävs det att du fyllt 70 år samt är folkbokförd i Sölvesborgs kommun. Är ni gifta eller sammanboende gäller att den ena i hushållet ska uppnå ålderskravet. Båda måste dock vara folkbokförda i Sölvesborgs kommun. Tilldelning av lägenhet sker alltså efter kötid, förtur kan ges av dokumenterade medicinska skäl.

Ekonomisk prövning sker enligt samma principer som vid den allmänna uthyrningen. Läs mer om vår uthyrningspolicy här.

Trygghetsboende förmedlas via en separat kö, kontakta kundtjänst för att ställa dig i kö.

Du hittar mer information om mötesplatser för seniorer på kommunens hemsida.