Nyheter och press

Här hittar du aktuella nyheter från Sölvesborgshem.

2022-12-30 | Sölvesborgshem önskar gott nytt år

Sölvesborgshem önskar gott nytt år (video)

2022-11-01 | Sölvesborgshems hyror är klara för 2023

Sölvesborgshem och Hyresgästföreningen Sydost har enats om en ny hyresnivå för 2023. Från och med 2023-01-01 höjs hyrorna för Sölvesborgshems bostadslägenheter med 1,94 %.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

2022-10-01 | Sölvesborgshem genomför en omorganisation

Vi genomför just nu en omorganisation där dagens sex bovärdar och två reparatörer övergår till att bli fem fastighetsvärdar, två besiktningsmän och en drifttekniker fr.o.m. 2022-10-01.

För hyresgäster innebär det inga större förändringar, men några av våra bostadsområden kommer att tilldelas nya fastighetsvärdar.

Vi uppdaterar information succesivt i våra sociala kanaler, här på hemsidan och i trapphusbladen som finns i alla våra fastigheter. Häng gärna med på vår resa!

2022-09-06 | Sölvesborgshem delaktiga under Brandman på jobbet-dagen

Under tisdagen den 6 september medverkade vi vid Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att uppmärksamma den viktiga insats som både deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare bidrar med till samhällets beredskap. Och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

På bild har vi våra medarbetare Jonas och Tommy, till vardags målare och snickare hos oss men också redo att rycka ut när larmet går. En mycket viktigt del i samhällets skydd mot olyckor.

 

2022-08-10 | Sölvesborgshem sträcker ut en hjälpande hand

Sedan en tid tillbaka har Sölvesborgshem haft en tomställd lokal på Centrumvägen 4 i Mjällby med låg efterfrågan. I väntan på ny hyresgäst lånas därför lokalen ut till den ideella organisationen Sträck ut en hand, verksam inom Sölvesborg och Olofström. Målet med deras verksamhet är att hjälpa människor som har svårt att få ihop en fungerande vardag. Dit kan bland annat hemlösa personer vända sig för att få stöd. Ideella organisationer som Sträck ut en hand har traditionellt sett haft en viktig roll när det gäller att ge insatser till utsatta personer i samhället.

Lokalen som lånas ut är 50 kvm stor och belägen i Mjällbys centrala delar. Här har det tidigare bedrivits butiksverksamhet.

Uppsägningstid om en månad gäller och Sölvesborgshem står för underhåll av lokalen, inklusive elkostnader.

Sträck ut en hand har fått tillträde till lokalen och får hyra den utan kostnad till dess att Sölvesborgshem hittar en ny betalande hyresgäst. Betalande hyresgäster har således företräde.

Omfattningen av tomställda lokaler kan av olika skäl variera från tid till annan. Målet från Sölvesborgshems sida är dock att alla lokaler ska vara uthyrda.

I de fall där vakanser uppstår och det finns en tids mellanrum innan ny hyresgäst tillträder kan dessa, om möjligt, utnyttjas av andra under den begränsande tiden.

Som allmännyttigt bostadsbolag är Sölvesborgshem en stor aktör i samhället, och har därmed goda förutsättningar att göra skillnad. En central del i uppdraget som allmännyttigt bostadsbolag är att ta ett socialt ansvar.

Ett nära samarbete förs redan med den lokala Kvinnojouren, samt Individ- och familjeomsorgen på Sölvesborgs kommun. Sedan flera år tillbaka arbetas det även med att motarbeta våld i nära relationer. Konceptet kallas ”Huskurage” och syftar till att få fler hyresgäster att slå larm om man misstänker att något inte står rätt till.

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg