Digital strategi för Sölvesborgshem AB 

Inriktning

Digital teknik ska användas i syfte att ständigt effektivisera Sölvesborgshems verksamhet, förutsatt att kvaliteten höjs eller i vart fall är oförändrad.

Digital teknik som innebär nya funktioner eller tjänster ska implementeras om de är lönsamma i sig eller bidrar till bättre lönsamhet totalt sett i Sölvesborgshem, förutsatt att kvaliteten höjs eller i vart fall är oförändrad.

Sölvesborgshem ska ständigt anstränga sig för att förstå kundens digitala preferenser i en konsumentbransch.

De digitala områden som i första hand avses i denna strategi är mobilitet, data och automation.

Denna inriktning kallas nedan Ledstjärnan.

Ansvar

Varje medarbetare ansvarar för att inom sitt yrkesområde fullt ut tillämpa de digitala arbetssätt som Sölvesborgshem anvisar.

Egna initiativ, reflektioner och idéer inom ramen för Ledstjärnan uppskattas.

Vd och ledningsgrupp, digital utvecklare samt medarbetare som fått egna uppgifter inom digital utveckling har ett särskilt ansvar för att digital teknik används och utvecklas i enlighet med Ledstjärnan.

Ständig omvärldsbevakning och ständig beredskap att ompröva tidigare beslut och arbetssätt ska gälla, inom ramen för Ledstjärnan.

Särskilda frågor

Pionjärprojekt inom digital utveckling är intressant för Sölvesborgshem, om projekten har potential att uppfylla vad som gäller för Ledstjärnan. Såvitt gäller direkta kostnader ska dock Sölvesborgshems insatser vara klart begränsade.

I allt digitalt arbete ska framför allt ekonomi, men även IT-säkerhet vara integrerat. Standardiserade lösningar ska vara huvudregel. Inlåsningseffekter ska motverkas eller undvikas.

Denna strategi ska ersättas av en ny under 2024.

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg