Nyproduktionsstrategi

Allmän inriktning

Sölvesborgshems mål för nyproduktion är att med långsiktighet bidra till att Sölvesborgs kommun utvecklas som en attraktiv kommun att bo i.

Inriktningen för nyproduktionen är att den ska ske utan vakanser.

Generella principer

I syfte att minska risken för vakanser i nyproduktion, ska den generella inriktningen vara att producera lägenheter som så många som möjligt har råd med och som det finns effektiv efterfrågan på.

Det innebär att miljöambitionerna som regel inte förväntas vara högre än enligt gällande lagstiftning.

Standardiserade upphandlingar i Sveriges Allmännyttas regi kan med fördel utnyttjas.

Digital teknik som är långsiktigt lönsam ska beaktas särskilt.

Statsbidrag för nyproduktion som innebär risk för att hyresnivåerna mellan olika nyproduktionsprojekt för kunderna framstår som omotiverade ska undvikas. Detsamma gäller om statsbidrag för nyproduktion försämrar affärsmässigheten i projektet eller för Sölvesborgshem i stort.

Någon i förväg definierad takt för nyproduktionen ska inte anges. Istället ska efterfrågan på nyproduktion ständigt analyseras, samtidigt som framförhållning och alternativa projekt ständigt ska beaktas.

Denna nyproduktionsstrategi ska ersättas av en ny under 2024.

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg