Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

För att bli aktuell för en bostad hos Sölvesborgshem måste du bli godkänd enligt den uthyrningspolicy som beslutats av vår styrelse

Ålder

För att kunna registrera dig och börja samla poäng i vår bostadskö måste du ha fyllt 16 år. 

För att kunna göra intresseanmälan måste du ha fyllt 18 år. 

Om det finns ett mycket stort behov av bostad och du som sökande inte är myndig, kan din vårdnadshavare stå på hyresavtalet.

Ekonomi

Du som söker måste ha en ekonomisk situation som gör att du klarar av att betala hyran för den aktuella bostaden. 

Alla eventuella hyresskulder ska vara betalda. Alternativt ska du kunna uppvisa att en avbetalningsplan efter tidigare hyresskulder följs.

Förtur kan ges om 

Du flyttar till Sölvesborgs kommun på grund av högskolestudier på heltid, arbete eller etablering av företag.

Du har dokumenterat sociala och medicinska behov.

Sölvesborgs kommun kan begära förtur för nyanlända invandrare.

Övriga faktorer som vi beaktar

Eventuella tidigare erfarenheter av dig som sökande väger tungt.

Hur länge du stått i vår bostadskö och aktivt sökt bostad hos Sölvesborgshem.

Om du redan är hyresgäst hos oss och har fått ändrade boendebehov.

 

Tilldelningen av lägenheter i trapphus, fastigheter och områden ska ske enligt de värden som präglar ett socialt hållbart samhälle.