Organisation

Organisation

Sölvesborgshem är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse som till 100 % ägs av Sölvesborgs Kommunföretag AB

Genom vår organisation ger vi effektiv och god service till hyresgästerna. Kundtjänst, fastighetsskötsel, reparationer och skötsel av utemiljö utförs av Sölvesborgshems egen personal. Vid större reparationer och underhåll köps tjänster in.

Styrelse

Kommunfullmäktige utser styrelsen som speglar den politiska representationen i kommunen.

Sölvesborgshems styrelse

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utses av vd och är ett viktigt organ i ledningen av Sölvesborgshem.

Ledningsgrupp

Personal

Hela gänget. En mix av personligheter. Erfarenheter i massor.

Kolla in personalen