Vanliga frågor

Klicka på flikarna för att välja intresseområde


1. Ställ dig i vår . Att ställa sig i vår kö är enkelt och kostar ingenting. När du registrerat dina uppgifter och aktiverat din profil börjar du samla poäng. Du får en köpoäng per dag.
 
2. Anmäl intresse. När det finns en lägenhet enligt dina önskemål så får du ett så kallat lägenhetsförslag. Tycker du att lägenheten verkar intressant loggar du in på Mina sidor och gör en intresseanmälan. Du kan max göra intresseanmälningar på 5 lägenheter samtidigt. 

3. Få erbjudande. Normalt får de tre till fem sökande med flest antal köpoäng, och som uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy, ett lägenhetserbjudande någon dag efter sista anmälningsdagen. Övriga får inget meddelande. 

Du svarar på ett erbjudande på Mina sidor.

Du tackar ja eller nej till din lägenhet på Mina sidor.

När du tackat ja till en lägenhet görs ett urval av de som tackar ja. Den som har flest poäng, och som är godkänd enligt vår uthyrningspolicy, får lägenheten. Är det du som får lägenheten får du ett meddelande om att du ska teckna hyresavtal. Du har en vecka på dig att signera avtalet och du kan göra det antingen på Mina sidor (om du har BankID) eller genom att besöka kundtjänst.

Man får vanligtvis ett lägenhetserbjudande några dagar efter att sista anmälningsdagen har passerat, förutsatt att man uppfyller vår uthyrningspolicy

Du kan göra intresseanmälningar på max fem lägenheter åt gången. 

Du kan max få tre lägenhetserbjudande samtidigt. 

Du får poäng genom att registrera en profil hos oss och får sedan en poäng per dag. Du registrerar dig lättast på vår hemsida under sidan Registrera dig. Tänk på att du måste logga in var sjätte månad annars raderas både dina poäng och dina uppgifter.

Det varierar från lägenhet till lägenhet. Det är beroende av bland annat hur många som söker just den lägenheten och hur många poäng de sökande har.

Ja, köpoängen är personliga och kan inte överlåtas till någon annan. 

Nej, det är den sökandes poäng som räknas.

Till varje lägenhet får tre till fem personer visningserbjudande och den som tackar ja med mest poäng får lägenheten, fick du inte lägenheten har förmodligen någon med mer poäng är dig tackat ja.

Vanligtvis får tre till fem personer lägenhetserbjudande för en lägenhet.

För att man ska få en lägenhet hos oss på Sölvesborgshem måste man uppfylla vår uthyrningspolicy.

Du måste logga in på Mina sidor var sjätte månad för att ditt konto och poäng inte ska raderas.

För att få registrera dig i vår bostadskö måste du ha fyllt 16 år.

För att kunna göra en intresseanmälan måste du ha fyllt 18 år.

- Sex månader efter inflyttning
Från och med det datum som står på ditt hyresavtal är du spärrad från att söka nya lägenheter under en period på sex månader.

- Skuld
Har du en skuld hos oss får du inte göra någon intresseanmälan förrän du betalt av din skuld.

- Tackar nej till erbjudande
Om du tackar nej till fler än sex erbjudande inom en tolvmånadsperiod blir du spärrad i tre månader.

- Svarar inte på erbjudande
Om du struntat i att svara på två lägenhetserbjudande spärras du i tre månader.

- Ångrar att du tackat ja
Om du tackar ja till en lägenhet men ångrar dig när det är dags för avtalsskrivning blir du spärrad i tre månader.  


För att förhindra olyckor ska blomlådor och dylikt sitta på insidan av balkong- och altanräcken.

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men tänk på att de alltid ska hållas kopplade i området. Glöm inte heller att plocka upp efter ditt husdjur vid rastning.

Ja, du får röka i din lägenhet, utom i huset Tusenskönan i Ljungaviken där är det helt rökfritt. Det är alltid förbjudet att röka i fastigheternas allmänna utrymmen. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om din rökning skadat lägenheten så sanering är nödvändig när du flyttar ut.

Bor du i marklägenhet men har grannar ovanför dig får du inte grilla på din uteplats. Grillen ska placeras en bit bort från uteplats/huset så att rök inte stör dina grannar. Bor du i radhuslägenhet får du grilla på din uteplats, använd ditt omdöme så att rök från grillen inte stör dina grannar. Bor du i lägenhet med eller utan balkong är du välkommen att använda de gemensamma grillplatser som finns på många av våra gårdar. Det är absolut förbjudet att grilla på sin balkong.

Du måste ha skriftligt tillstånd för att få sätta upp en parabolantenn. Kontakta kundtjänst för mer information.

Man får sätta sin personliga prägel på sin lägenhet, det ska dock vara snyggt och fackmannamässigt utfört. Du får måla och tapetsera väggar, försök dock att hålla dig till färger, mönster och material i inte alltför udda smak eftersom det annars kan innebära att du måste återställa lägenheten när du flyttar ut. Har du varit slarvig eller oförsiktig kan du bli skyldig att betala för återställning när du flyttar.

Ja det får man. Tänk dock på att arbetet ska utförs av auktoriserad VVS montör samt elfirma med behörighet. Om du tar med dig din diskmaskin när du flyttar ut ska samtliga kopplingar återställas.

Tar du över en diskmaskin från tidigare hyresgäst ska du med auktoriserad VVS montör samt elfirma med behörighet kontrollera att installationen är riktig. Därefter ska kundtjänst meddelas detta, gärna via mail.  

Ja det får man. Tänk dock på att arbetet ska utföras av auktoriserad VVS montör samt elfirma med behörighet. Tvättmaskinskopplingar ska återställas när du flyttar ut. 

Tvättstugan tillhör oss alla och vi ansvara gemensamt för att den är ren och snygg.
Självklart städar du tvättstugan innan du avslutar ditt tvättpass.


När får jag tillträde till lägenheten?
Enligt hyreslagen har du rätt att flytta in klockan 12 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Börjar ditt avtal gälla en lördag, söndag eller helgdag får du tillgång till lägenheten tidigast klockan 12 den första helgfria vardagen därefter.

Hur får jag tag i mina lägenhetsnycklar?
Om inget annat är överenskommet kvitterar du ut nycklar och eventuella nyckeltaggar i kundtjänst på inflyttningsdagen.

Jag har anmärkningar på städningen av lägenheten, vart vänder jag mig?
Har du anmärkningar på städningen ska du vända dig till kundtjänst inom åtta dagar från det att du flyttat in.

Vem ansvarar för att batteriet byts ut i min brandvarnare?
Det är du själv som hyresgäst som ansvarar för att batteriet byts i brandvarnaren och vi rekommenderar dig att testa brandvarnaren minst en gång i månaden. Brandvarnaren räddar liv!

Vem ansvarar för att en namnskylt sätts upp på brevlådan? Det ansvarar Sölvesborgshem för.

Nej, efter att du har fått en lägenhet så nollställs dina köpoäng men du kan redan dagen efter börja samla köpoäng genom att du aktiverar dig i kön på Mina sidor.

Ditt lägenhetsnummer består av fyra siffror och du hittar antingen det på ditt hyresavtal eller under ”Mina avtal” på Mina sidor

Ja, du ska göra en flyttanmälan en vecka innan inflyttning för att du ska kunna vara säker på att få posten till din nya adress. Flyttanmälan gör du enklast på Svensk adressändring.

Ja, du väljer själv vilket elbolag du vill handla din el av. Gör du inget aktivt val blir nätägaren automatiskt leverantör av din el.

Du måste själv som hyresgäst anmäla flytt av dina eventuella telefon- och internetabonnemang. Vänd dig till dina leverantörer av respektive tjänst så hjälper de dig.
Samtliga Sölvesborgshems lägenheter är anslutna till fibernätet i Sölvesborg. Det är ett öppet fibernät så du kan beställa från en mängd olika leverantörer. 

Ja, det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring. Om det skulle uppstå en skada eller brand i lägenheten är du som hyresgäst ansvarig och ersättningsskyldig. Tänk på att det även gäller skador som orsakas av någon som besöker dig.

Ja, du ska kunna visa upp ett kvitto på att den första hyran är betald innan du får dina nycklar till din lägenhet.


Om du råkat tappa bort eller blivit bestulen på en nyckel eller elektronisk nyckelbricka ska du omgående kontakta kundtjänst. Den elektroniska nyckeln behöver spärras så fort som möjligt och vi tar beslut om något lås behöver bytas ut. Du som hyresgäst står för eventuella kostnader för nytt lås och nycklar.

Ja, persienner är inte standard i våra lägenheter, men du får sätta upp persienner på egen bekostnad om du vill. Tänk på att om du tar med dig persiennerna när du flyttar måste du återställa fönstren i sitt ursprungliga skick. 

Om du har skadedjur (t.ex. myror, möss, getingar eller silverfiskar) ska du genast kontakta Anticimex i Karlskrona. Sölvesborgshem har avtal med Anticimex vilket innebär att både rådgivning och sanering av skadedjur är kostnadsfritt för dig som hyresgäst.

För att få hyra ut en lägenhet i andrahand måste du som hyresgäst får ett godkännande från Sölvesborgshem. För att du ska få ett godkännande måste de finnas en giltig anledning till andrahandsuthyrningen till exempel jobb på annan ort. Tänk på att om du inte har Sölvesborgshems godkännande för andrahandsuthyrning kan du som förstahandshyresgäst bli av med ditt kontrakt.

Samtliga Sölvesborgshems lägenheter är anslutna till fibernätet i Sölvesborg. Fibernätet är ett så kallat öppet fibernät vilket innebär att du som hyresgäst kan skaffa tv, internet och telefoni från en mängd olika leverantörer. På Zmarket kan du läsa om utbudet samt beställa de tjänster du är intresserad av. 
För dig som inte vill betala extra finns ett antal kanaler som du kan se helt utan kostnad.

Vi snöröjer så snabbt som möjligt!

Vi röjer snö både vardagar och helger med vår egen personal. Vi röjer med maskin och skottar för hand på marken runt våra fastigheter. Vid stora snöfall på kort tid kan det ta ett tag innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden.

Vår ambition är att snöröja så snabbt och bra som möjligt för att sedan kunna halkbekämpa isiga gångvägar och trappor så att ingen ska göra sig illa. Om detta arbete av någon anledning uteblir är du välkommen att kontakta vår kundtjänst@solvesborgshem.se

Räddningstjänst och ambulans samt snöröjningsfordon behöver kunna komma fram – blockera därför inte vägar och gångvägar.

Parkeringsplatser

Vi röjer infarter till parkeringar och ser till att man kommer fram till parkeringsplatserna. Däremot ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsplats om du hyr en av oss.

Snö och is inom fastigheten

Vi försöker alltid röja så snabbt och bra som möjligt. När vi röjt bort snön sandar vi isiga gångvägar och trappor. Kontakta vår kundtjänst@solvesborgshem.se om du upptäcker att det ligger kvar snö och is utanför din entréport eller på gården.

Snö och is på trottoarer och gator

Sölvesborgs kommun via sina entreprenörer ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av stadens/kommunens trottoarer och gator. Ring 0456-81 60 00 och lämna din information.

solvesborg.sitevision.se/trafik-och-resor/renhallning-och-snorojning/snoskottning-och-sandning.html


Du kan betala hyran till vårt bankgironummer 5693-1041, genom autogiro eller E-faktura.

Vill du ansluta dig till Autogiro så fyller du i blanketten ”Ansök om Autogiro” som finns på webben och postar eller lämnar in den till kundtjänst. Det enda du behöver tänka på när hyran ska betalas är att du har pengar på ditt konto.

Vill du betala med e-faktura anmäla du dig via din internetbank. Tänk på att om du byter bank måste du på nytt anmäla dig för tjänsten e-faktura.

Den första hyresavin skickas till den adress som du har registrerat på Mina sidor.

Du kan alltid hitta din hyresavi på Mina sidor. Tänk på att du alltid är skyldig att betala hyran trots att du inte fått någon hyresavi.

Hyran ska alltid betalas in i förskott och vara inbetald senast sista vardagen i månaden.

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Om du av någon anledning får problem med betalningen ska du omgående kontakta oss.


Det lättaste sättet att göra en felanmälan är att göra det digitalt, antingen på Mina sidor eller i vår app som heter Sölvesborgshem AB Bostadsapp och finns både för iOS och Android. I appen använder du samma inloggning som till Mina sidor.
Du kan även ringa in och göra en felanmälan på vardagar mellan kl. 10- 13 på nummer 0456 81 65 00. 

Det gör man genom att ringa 0456 81 65 00. Om du ringer in ett akut fel utanför ordinarie öppettider (mån-fre kl. 10-13) kopplas ditt samtal vidare till SOS Alarm. Ett akut fel kan till exempel vara en trasig kyl/frys, ett krossat fönster, en vattenläcka ett stopp i avloppet.

Blir du störd av grannen kan du vända dig till kundtjänst på nummer 0456 81 65 00.
Om du blir störd utanför ordinarie öppettider (mån-fre kl. 10-13) blir ditt samtal kopplat till SOS Alarm. Det kan vara bra att veta att du som anmäler en störning kan välja att vara anonym. 

Nej du kan inte bli vräkt men tänk på att inte störa dina grannar. Ett tips är att alltid informera dina grannar att du ska ha fest.

Sölvesborgshem tar inte emot felanmälan för stadsnätet. Istället ska du kontakta din tjänsteleverantör (till exempel Telia, Bahnhof eller Serverado) när du behöver felanmäla tv, bredband eller telefoni.

Det gör du som en vanlig felanmälan vilket är lättast att göra på Mina sidor eller i vår app som heter Sölvesborgshem AB Bostadsapp och finns både för iOS och Android.


I de flesta hus finns förråd för cykel och barnvagnar. Tänk på att barnvagnar och andra ägodelar inte får förvaras i trapphusen. Är du osäker om det finns förråd i ditt hus kan du alltid kika in på faktasidorna om våra hus här på webben.

För att om det skulle börja brinna är trapphuset din och dina grannars utrymningsväg. Det är därför inte tillåtet att ha barnvagnar, cyklar eller annat stående i trapphus eller entréer.

Till varje lägenhet finns ett förråd där du kan förvara saker. Förrådet kan finnas i din lägenhet, i källaren eller på viden och du låser det med eget hänglås. Det är förbjudet att förvara miljö- och brandfarliga ämnen i förråden. Tänk på att inte ställa kartonger direkt på ett källargolv eftersom betongen kan innehålla fukt. Du kan läsa mer om var förråden finns på faktasidorna om våra hus här på webben.

Om du är intresserad av att hyra ett garage eller en parkeringsplats kontaktar du kundtjänst


Du kan enkelt säga upp din lägenhet direkt i Mina Sidor med hjälp av BankID. Du kan också skriva under på baksidan av ditt nuvarande hyresavtal och skicka in till oss. Du kan även kontakta kundtjänst

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden normalt tre månader, vid dödsfall en månad, och räknas alltid från den sista innevarande månad, så tänk alltid på att säga upp lägenheter minst tre månader innan du vill flytta ut.

Uppsägningstiden för ett garage/parkeringsplats är 9 månader förutom om du säger upp din lägenhet då gäller samma uppsägningstid som för lägenheter alltså tre månader.

Förbesiktningen görs cirka en vecka efter din uppsägning och tid bokas av kundtjänst eller enligt ditt önskemål. Förbesiktningen görs för att vi ska få en uppfattning om det finns eventuella skador eller onormalt slitage som uppstått under tiden du bott i lägenheten. Finns det skador får du information om vad det preliminärt kostar att återställa lägenheten. Du kan därefter välja att själv, på ett fackmannamässigt sätt, åtgärda skadorna alternativt överlåta arbetet till oss och betala för återställningen.


Slutbesiktningen bokar du själv tid för genom att kontakta kundtjänst. Slutbesiktningen görs senast kl 11.00 första vardagen efter det att ditt hyresavtal har upphört. Observera att lägenheten ska vara tom då slutbesiktningen utförs. Om lägenheten inte är ordentligt städad eller att det finns skador som inte är åtgärdade kan du bli skyldig att betala eventuella kostnader för återställning.

Kundtjänst ombesörjer visning av lägenheter. När din uppsägning kommit in till oss kontaktar vi dig för att boka tid och datum samt stämmer av om det är okej att vi går in med huvudnyckel. 

Enligt hyreslagen ska du lämna lägenheten senast kl 12 första vardagen efter det att ditt hyresavtal har upphört. Då ska lägenheten vara helt tom och städad. I samband med utflyttningen ska du också lämna tillbaka alla lägenhetsnycklar men även alla övriga nycklar och taggar till tvättstuga och förråd etc.  


Kontakta kundtjänst om du vill ställa dig i kö till trygghetsboende.

Du kan läsa mer om vårt trygghetsboende Duvan här.

För att få ställa dig i kö till trygghetsboende behöver du vara:

  • 70 år eller äldre
  • Folkbokförd i Sölvesborgs kommun

Du kan läsa mer om vårt trygghetsboende Duvan här. Eller läs mer om våra köregler.

 

 

Ja, detta är en separat kö och har inget att göra med vår vanliga bostadskö som du kan registrera dig i här på vår hemsida. Kontakta kundtjänst för att komma med i kön till trygghetsboende.

Du kan läsa mer om vårt trygghetsboende Duvan här. Eller läs mer om våra köregler.