Behandling av personuppgifter i elektroniska nyckelsystem

Behandling av personuppgifter i elektroniska nyckelsystem

Behandling av personuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändigt av flera skäl, dels för att kunna ge hyresgäster tillgång till gemensamma utrymmen och dels för att förse Sölvesborgshem med information om byggnaden, uppgifterna sparas i passageloggar. Informationen som Sölvesborgshem tittar på kan t.ex. vara statistik över tvättstugans beläggning, entrédörrens lås- och öppningstider men även information som leder till att rättsliga åtgärder kan vidtas vid störningar i boendet (t.ex. vid inbrott  eller skadegörelse). Om en åklagare fattat beslut om att ta passageloggar i beslag ska Sölvesborgshem lämna ut de som omfattas av beslutet.

Informationen i passageloggarna sparas i 14 dygn, därefter raderas datan.  Passageloggar omfattar enbart elektroniska nyckelsystem i gemensamma utrymmen, inte digitala lås i lägenhetsdörrar.